Lid worden2018-09-20T21:55:32+00:00

KENNIS MAKEN MET RUGBY

Lijkt rugby jou een ontzettend mooie sport en wil je hier meer van weten.
Train dan gerust een keer met ons mee  op de woensdag en/of vrijdagavond.
Aanvang training:  20:00 uur – 21:30 uur.

Aanmelden kan via  aanmelden@blackbulls.nl

Lid worden?

Heb je de smaak te pakken en wil je volwaardig lid worden, dan kan dit? Aanmelden kan via het inschrijfformulier ORC Black Bulls (Klikbaar).
Door verzending van het inschrijfformulier verklaar je op de hoogte te zijn van de contributieverplichtingen en het huishoudelijk reglement van ORC Black Bulls (ter inzage in het clubhuis).

Wijzigingen

Wisseling van IBAN nummer, telefoonnummer of e-mailadres?
Mail naar penningmeester@blackbulls.nl.

Opzeggen lidmaatschap ORC Black Bulls

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd via een mail aan secretaris@blackbulls.nl.
De opzegging moet ontvangen zijn voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, dat loopt van augustus tot juni.

Contributie

Zoals bij elke vereniging wordt ook bij ORC Black Bulls contributie betaald.
Deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld op onze Algemene Ledenvergadering (ALV).

De contributie voor het jaar 2018 – 2019 bedraagt:

Contributie Bedrag
Volledige deelname competitie (heren 1) € 185,-
Recreanten (max 6 competitiewedstrijden + trainingen en oefenwedstrijden) € 145,-
Alleen deelname aan trainingen en oefenwedstrijden € 95,-
Steunende leden € 50,-